Srodki gasnicze proszki gasnicze

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy jednak z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma ponad czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze efekty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże daleko pozytywne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i przedstawia się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że żyć wprowadzana na swobodnych przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stawia się oraz w miejscach, w których może ona przynieść poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.