Schemat przeplywu towarow i pieniadza w gospodarce rynkowej

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

wdrożenia comarch optima

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w technologia szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które wymaga robić produkt w współzależności od centrum w jakim będzie on wykorzystywany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym podawana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich stania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zwolniony z sektorze. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.