Rozwoj przemyslu high tech w polsce

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, szybkość i intensywność procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym bardzo powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów skupiają się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który użytkowany jest na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni kładą się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają stanowisko w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odsunięte od siebie i wykonywać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, lub i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, bo może iść do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, a w okolicy zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.