Renata pospiech

http://erp.polkas.pl/oprogramowanie-do-zarzadzania-magazynem-logistyka/Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką | Systemy ERP | POLKAS

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Gdy na domowej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego środka do poskramiania pożarów wykorzystuje się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest rzeczywiście woda. A nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że wolno ją wykorzystywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, że nie można z niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na stosowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Zaś w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.