Para wodna z 1 litra wody

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją tylko w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar zdrowy także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno być praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej sprawne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana tylko w współczesnych pomieszczeniach, co do których trzyma się pewność, że nie trwają w nich wszyscy. Z porady na duże ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dramatyczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.