Kasa fiskalna na ryczalcie

Na start warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki wykonywane w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a także usługę w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizację z nadrukami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z nadrukami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprac z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energia czyli z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W czasie przeglądu technicznego traktowane są przede każdym te punkty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak więc w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na funkcjonowanie kasy, ani więcej nie sprawdza, lub pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, a będą obecne prace wykonywane poza przeglądem technicznym.