Dziecko rwie wlosy

Szybkie tłumienie wybuchu jeszcze w jego pierwszym etapie rozpowszechniania, jest dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w jakich początek jest znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to niepowtarzalny z ważnych elementów, który pozwala uniknięcie wybuchu.

Multilan Active

Głównym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu ogranicza się powstawanie zniszczeń w budowy, obniża się czas postojów, jednak przede każdym powiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD stosowany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek także wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby działał mądrze i łatwo, powinien składać się ze profesjonalnych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne zamontowane w organizacjach oraz w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia leczenia polega na rachunku i zmienianiu wskazań i dużej i właściwej reakcji. Wykrycie wybuchu kończy się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czy w sprawy, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie dostarczana jest reklama do centrali zarządzającej, która gwarantuje za przetworzenie reklam dodatkowo w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu wykonywania przez organizm sterujący następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez wykorzystanie specjalnych dysz, co wpływa bardzo żywotnym i skutecznym stłumieniem wybuchu. Najważniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony jest w milisekundach.