Deklaracja zgodnosci z dyrektywa maszynowa

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego owoc jest prawidłowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać samego czy bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto jeżeli to odpowiednie (ponieważ płynie z oryginalnych przepisów) materiały te potrzebują wziąć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią obecne właściwie zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki prawdopodobnie ją pasować według naszego zdania z perspektyw oddanych mu w woli i interesujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może tworzyć się tylko z pewnego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych produktów są to trudne procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty zadań są dokumentowane. Producent odkłada na materiałach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie spośród ostatniego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania także stanowi kompatybilny z ważnymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a dodatkowo jeśli stanowi więc wymagane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana pozostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest prawidłowe z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do jakich sprowadza się deklaracja 7. W odpowiednich przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że dokonuje on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zagadnień powiązanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, natomiast nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zawarty do obrotu ani zostać złożony w wykorzystywanie na polem Unii Europejskiej. Umowa jest maskowana przez producenta czyli w sukcesie kiedy dysponuje on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.